Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 140

Η αναβάθμιση 140 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Σημαντική Αλλαγή / Προαπαιτούμενα

Το πληροφοριακό σύστημα ArgusERP πλέον αξιοποιεί νεότερες τεχνολογίες, προσφέροντας νέες δυνατότητες.

Από αυτή την έκδοση και πλέον, οι σταθμοί εργασίας θα αξιοποιούν το Microsoft .net framework 4.5 (σε σχέση με το 4.0 που ίσχυε μέχρι τώρα).


Άρα, θα πρέπει οι σταθμοί εργασίας που έχουν εγκατεστημένα τα αρχεία του argus (clients) να έχουν εγκατεστημένη και το Microsoft .net framework 4.5.


Σημείωση: Το framework 4.5 δεν εγκαθίσταται σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή σε υπολογιστές/servers με λειτουργικό σύστημα Windows 2003 server ή παλαιότερο.SharpCRM

Εργασίες

  • Προσθήκη καρτέλας "συμμετεχόντων". Για παράδειγμα, εάν μία εργασία αφορά σε εκδήλωση ή θέλετε να συνδέσετε πολλούς συμμετέχοντες, στην καρτέλα αυτή μπορείτε να τους προσθέσετε, επιλέγοντάς τους από οποιοδήποτε μητρώο της εφαρμογής (συναλλασσόμενοι, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, εταιρίες, Leads και χρήστες).
  • Ενημερώθηκε το φίλτρο αναζήτησης εργασιών με δυνατότητα αναζήτησης και βάσει συμμετεχόντων

Προστέθηκαν σχετικές καταστάσεις εργασιών με συμμετέχοντες