Καταστάσεις Πρωτοκόλλου


Στην φόρμα διαχείρισης των καταστάσεων πρωτοκόλλου, εισάγετε τις καταστάσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να έχετε διαθέσιμους κατά την λήψη πρωτοκόλλων.
Στην φόρμα διαχείρισης εισάγετε τα πεδία:

Κωδικός

Ο κωδικός της κατάστασης

Περιγραφή

Το όνομα της κατάστασης

Εκκρεμεί

Επιλέγετε εάν θέλετε να ορίσετε την κατάσταση ότι εκκρεμεί ή όχι.