Τύποι Πρωτοκόλλου


Στην φόρμα διαχείρισης των τύπων πρωτοκόλλου, εισάγετε τους τύπους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να έχετε διαθέσιμους κατά την λήψη πρωτοκόλλων και τους συνδέετε με την αντίστοιχα σειρά.Στην φόρμα διαχείρισης εισάγετε τα πεδία:

Κωδικός

Ο κωδικός του τύπου. Αυτός θα χρησιμοποιηθεί και ως μεταβλητή [TypeCode] κατά την μορφοποίηση του πρωτοκόλλου

Περιγραφή

Το όνομα του τύπου

Εσωτερικό

Επιλέγετε εάν ο τύπος αφορά σε εσωτερικό πρωτόκολλο ή όχι

Σειρά

Επιλέγετε από τις διαθέσιμες σειρές ώστε να την συνδέσετε με τον τύπο