Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 136-137

Η αναβάθμιση 136 και 137 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

Παράμετροι επιχειρησιακού είδους ΙΕΚ

Στις παραμέτρους του επιχειρησιακού προστέθηκε η παράμετρος Αυτόματος Υπολογισμός Βαθμού. Για επιχειρησιακά τύπου ΙΕΚ, εάν τσεκαριστεί το πεδίο, υπολογίζεται αυτόματα ο γενικός βαθμός του εξαμήνου του σπουδαστή με την καταχώρηση βαθμολογίας στα μαθήματα.

Δομή περιεχομένου κατάρτισης (ΙΕΚ)

Προστέθηκε καρτέλα Είδη εξετάσεων στην οποία εισάγετε τα είδη των εξετάσεων του ΙΕΚ αλλά γενικά γίνεται ο χειρισμός των εξετάσεων και άλλων προγραμμάτων που απαιτούν περισσότερα από δύο είδη.

Στην καρτέλα Περίοδοι Κατάρτισης, προστέθηκε πεδίο Σειρά. Για κάθε εξάμηνο, θα πρέπει να εισάγετε και τον αριθμό σειράς. Δηλαδή, 1 για το Α εξάμηνο, 2 για το Β εξάμηνο, 3 για το Γ εξάμηνο, 4 για το Δ εξάμηνο και 5 για την πρακτική.

Τρέχουσες εργασίες / απουσίες

Προστέθηκε το πεδίο Ώρα στην διαχείριση απουσιών έτσι ώστε να κατανέμονται αυτόματα οι απουσίες στα μαθήματα, είτε αυτά είναι στην αρχή του ωρολογίου, είτε ενδιάμεσα είτε στο τέλος.


Σημείωση: Εισάγοντας τον αριθμό απουσιών, εάν τσεκάρετε το πεδίο 'στην αρχή', αυτόματα το σύστημα επιμερίζει τις απουσίες στα μαθήματα που θα βρει στο ωρολόγιο στην αρχή της διδακτικής ημέρας.

Εάν δεν τσεκάρετε το πεδίο 'στην αρχή', το σύστημα επιμερίζει τις απουσίες στα μαθήματα που θα βρει στο ωρολόγιο στο τέλος της διδακτικής ημέρας.

Εάν πάλι εισάγετε την ώρα στη πεδίο ';Ώρα', τότε το σύστημα θα επιμερίσει τις απουσίες στα μαθήματα που θα βρει στο ωρολόγιο, σύμφωνα με τον αριθμό απουσιών και την ώρα έναρξης του μαθήματος (δηλαδή εισάγοντας ώρα 12:00 και αριθμό απουσιών 2, θα σημειωθούν απουσίες στα μαθήματα από 12:00 έως 14:00).

Εξετάσεις και αποτελέσματα πιστοποίησης γνώσεων

Ενημερώθηκε η φόρμα διαχείρισης των αποτελεσμάτων πιστοποίησης γνώσεων έτσι ώστε να γίνεται απλά και γρήγορα η καταχώρηση των αποτελεσμάτων.

Ομάδες Καταρτιζομένων

Ενημερώθηκε η φόρμα διαχείρισης των καταρτιζομένων μιας ομάδας, με νέα λειτουργία προβολής της αναλυτικής βαθμολογίας του καταρτιζόμενου από τα αποτελέσματα των πιστοποίησης γνώσεων.

Ενημερώθηκε η φόρμα διαχείρισης των καταρτιζομένων μιας ομάδας, με νέα λειτουργία προβολής του ιστορικού του καταρτιζόμενου και εισαγωγή παρελθοντικών αποτελεσμάτων εξετάσεων.

Στοιχεία Εταιρείας

  • Προστέθηκε καρτέλα ΙΕΚ στα στοιχεία εταιρίας, στην οποία καταχωρούνται:
  • Η δραστηριότητα του ΙΕΚ
  • Ο αριθμός αδείας/ΦΕΚ
  • Ο διευθυντής του ΙΕΚ (από το μητρώο συναλλασσομένων) που αναγράφεται στα έντυπα
  • Ο διακριτικός τίτλος του διευθυντή (π.χ. Δ/ντης ΙΙΕΚ)

Μητρώο Καταρτιζομένων

Προστέθηκαν τα πεδία Δημότης και αριθμός δημοτολογίου στην καρτέλα Προσωπικά 2.


Σημείωση: Τα πεδία αυτά υπήρχαν ήδη στο SharpCRMSharpCRM

Αναφορές Ευκαιριών

  • Προστέθηκε κατάσταση με ευκαιρίες ανά στάδιο, που περιέχει και τα είδη (σεμινάρια) κάθε ευκαιρίας.
  • Προστέθηκε κατάσταση με Λίστα Ευκαιριών ανά στάδιο, ταξινομημένη κατά ημερομηνία έναρξης

Πληροφορίες Συστήματος

Προστέθηκε καρτέλα με τις πληροφορίες του συστήματος (στο μενού βοήθεια)