Εξετάσεις και αποτελέσματα πιστοποίησης γνώσεων


Για να εισάγετε αποτελέσματα και εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων, επιλέγετε την ομάδα καταρτιζομένων στην φόρμα διαχείρισης.Εισάγετε το αντικείμενο εξέτασης:

1. Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα εξέτασης,

2. Επιλέγετε το μάθημα/αντικείμενο της εξέτασης

3. Επιλέγετε τον τύπο εξέτασης (όπως τον έχετε ορίσει το επιχειρησιακό)

4. Επιλέγετε εάν θέλετε τον εκπαιδευτή/εξεταστή ώστε να τον/την συνδέσετε με το εξεταζόμενο αντικείμενο

4. Τσεκάρετε εάν το εξεταζόμενο αντικείμενο είναι Επαναληπτικό ή όχι.Στην καρτέλα Εξεταζόμενοι/Καταρτιζόμενοι, για κάθε μάθημα/αντικείμενο εξέτασης, εισάγετε τους εξεταζόμενους με το αποτέλεσμα της εξέτασής τους:

1. Επιλέγετε τον  καταρτιζόμενο (της ομάδας καταρτιζομένων για την οποία εισάγετε αποτελέσματα)

2. Εισάγετε τον βαθμό (δεκαδικός αριθμός)Σημείωση: Εάν πρόκειται για επαναληπτικό μάθημα, το εισάγετε τσεκάροντας το πεδίο Επαναλ.

Στην περίπτωση που έχετε εισάγει ένα μάθημα/αντικείμενο εξέτασης ως επαναληπτικό, τότε στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του καταρτιζόμενου για το μάθημα αυτό, υπολογίζεται ο βαθμός του επαναληπτικού μαθήματος και όχι του αρχικού.

Εάν έχετε εισάγει περισσότερα από ένα επαναληπτικά μαθήματα, τότε στον υπολογισμό του βαθμού του καταρτιζόμενου για το μάθημα αυτό, υπολογίζεται η τελευταία χρονικά (πιο πρόσφατη) επαναληπτική εξέταση.

.