Δομή περιεχομένου κατάρτισης (ΙΕΚ, κλπ)


Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε μια δομημένη μορφή ενός περιεχομένου κατάρτισης (για ΙΕΚ, κτλ), με ειδικότητες, μαθήματα και περιεχόμενο μαθημάτων, έτσι ώστε για τα προγράμματα και υποέργα του συγκεκριμένου επιχειρησιακού, να δημιουργείτε αυτόματα το περιεχόμενο κατάρτισης.


Συγκεκριμένα:


Ανοίγοντας την φόρμα διαχείρισης, επιλέγετε το επιχειρησιακό στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε/προσαρμόσετε τη δομή περιεχομένου:


Στις περιόδους κατάρτισης, εισάγετε τον κωδικό περιόδου, την περιγραφή και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε περιόδου.


Στην καρτέλα ειδικότητες, εισάγετε τις τον κωδικό και περιγραφή κάθε ειδικότητας που θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό και θα δημιουργήσετε για αυτή μαθήματα.Έχοντας επιλέξει την ειδικότητα που θέλετε, κάνετε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο ανά ειδικότητα ώστε να κάνετε την εισαγωγή περιεχομένου:Στο επάνω μέρος, εισάγετε τα μαθήματα και στο κάτω μέρος της φόρμας, για κάθε μάθημα εισάγετε το περιεχόμενό του.

Έτσι, κατά την εισαγωγή μαθήματος, συμπληρώνετε:

Κωδικός

Ο κωδικός μαθήματος

Μάθημα

Ο τίτλος του μαθήματος

Ώρες Θεωρ.

Το σύνολο των ωρών θεωρίας του μαθήματος

Ωρες Πρακτ.

Το σύνολο των ωρών πρακτικής του μαθήματος

Απουσίες %

Το όριο απουσιών (σε ποσοστό) που επιτρέπεται στο μάθημα

Απουσίες Αρ.

Το όριο απουσιών (αριθμητικά) που επιτρέπεται στο μάθημα

Βάση Πιστ.

Η βάση (βαθμός) του μαθήματος για την εξέταση


Έχοντας εισάγει και έχοντας επιλέξει ένα μάθημα, για αυτό συμπληρώνετε:

Κωδικός

Ο κωδικός του περιεχομένου του μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο τίτλος του περιεχομένου του επιλεγμένου μαθήματος

Επιχ

Το επιλέγετε εάν το μάθημα γίνεται σε επιχείρηση

Ώρες Θεωρ.

Οι ώρες θεωρίας του περιεχομένου του μαθήματος

Ωρες Πρακτ.

Οι ώρες πρακτικής του περιεχομένου του μαθήματος

Υπάγεται σε εξάμηνο

Επιλέγετε το εξάμηνο στο οποίο υπάγεται το περιεχόμενο του μαθήματοςΕίδη εισόδου - Δικαιολογητικά

Στην φόρμα διαχείρισης των δικαιολογητικών, μπορείτε να ορίσετε τα δικαιολογητικά έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει κάθε σπουδαστής, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια λίστα (check-list) για τον κάθε ένα και να την ενημερώνετε στην ομάδα καταρτιζομένων.Για την ομάδα δικαιολογητικών, εισάγετε:

Κωδικός

Το κωδικό του τύπου εγγραφής

Περιγραφή

Την περιγραφή του τύπου εγγραφής

Είδος

Επιλέγετε το είδος του τύπου εγγραφής έτσι ώστε να το συσχετίσετε

Προεπιλογή

Τσεκάρετε εάν αυτός ο τύπος είναι ο προεπιλεγμένοςΓια κάθε τύπο.ομάδα δικαιολογητικών, εισάγετε:

Κωδικός

Τον κωδικό του δικαιολογητικού

Δικαιολογητικά

Την περιγραφή/τίτλο δικαιολογητικού

Είδος

Επιλέγετε το είδος του εγγράφου από τα διαθέσιμα είδη

Απαιτείται

Τσεκάρετε το πεδίο εάν το έγγραφο απαιτείται


Σημείωση: Μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα Αρχικές Τιμές και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή Αρχικών Τιμών σε είδη εισόδου και δικαιολογητικά" έτσι ώστε να ενημερώσετε αυτόματα τον πίνακα με τα πρότυπα δικαιολογητικά εγγραφής σπουδαστή σε ΙΕΚ.

Είδη εξετάσεων


Στα είδη εξετάσεων, εισάγετε τους τύπους των εξετάσεων για τα μαθήματα στα οποία οι καταρτιζόμενοι θα εξεταστούν και θα πιστοποιηθούν.

Τύπος

Εισάγετε τον κωδικό τύπου της εξέτασης. Ειδικά για το ΙΕΚ, για την πρόοδο θα εισάγετε το κωδικό ΠΡ και για την τελική εξέταση θα εισάγετε τον κωδικό ΕΞ .

Περιγραφή τύπου εξετάσεων

Εισάγετε την περιγραφή του τύπου της εξέτασης για να την αναγνωρίζετε στις λίστες.

Συμμετοχή στον τελικό βαθμό

Εισάγετε το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η εξέταση στον τελικό βαθμό του μαθήματος.


Αρχικές Τιμές

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή Αρχικών Τιμών σε είδη εισόδου και δικαιολογητικά", ενημερώσετε αυτόματα τον πίνακα με τα πρότυπα δικαιολογητικά εγγραφής σπουδαστή σε ΙΕΚ.