Αναβάθμιση σε νέα έκδοση


Κατά την διάρκεια αναβάθμισης σε νέα έκδοση και στο πρώτο βήμα Αναβάθμιση Βάσης, η διαδικασία αναβάθμισης "κολλάει" στο βήμα : Διαγραφή παλαιών στοιχείων.Πιθανές αιτίες:


Διεκόπη η επικοινωνία του τερματικού σταθμού εργασίας (από τον οποίο εκτελείται η διαδικασία αναβάθμισης) με τον SQL Server στον οποίο φιλοξενείται η βάση δεδομένων.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κλείσετε το πρόγραμμα αναβάθμισης και να το εκτελέσετε απευθείας από τον SQL Server έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας.