• Ημερολόγια λογιστικής


Για να πάρουμε Ημερολόγιο συμπληρώνουμε τα στοιχεία της φόρμας και πατάμε το πλήκτρο «Προεπισκόπηση».


    • Επιλογή Ημερολογίου (επιλέγουμε το ημερολόγιο που θέλουμε να εκτυπώσουμε)
    • Από ημερομηνία
    • Έως ημερομηνία

Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τα υπόλοιπα στοιχεία.


Μετά την λήξη της θεωρημένης εκτύπωσης, με το πλήκτρο «Ενημέρωση Ημερολογίου» ενημερώνεται το ημερολόγιο με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

Με το πλήκτρο «Εκτυπωτής» επιλέγουμε το πλάτος για τον εκτυπωτή που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογή η κατάλληλη γραμμογράφηση.