Δημιουργία εντύπων - Word


Κατά τη δημιουργία εντύπων Word (συγχώνευση αλληλογραφίας), παρουσιάζεται σφάλμα μη δυνατότητας ανοίγματος της πηγής δεδομένων "Word was unable to open the data source".


Πιθανές αιτίες:

Ο σταθμός εργασίας (client) έχει λειτουργικό 64bit ενώ χρησιμοποιείται access 32bit

Πρέπει να δημιουργήσετε το DSN (που είναι ορισμένο ως DSN κατά τη σύνδεση στο σύστημα) και από την διαχείριση πηγών δεδομένων (ODBC driver) της 32bit έκδοσης.

Ρυθμίσεις του Microsoft Word

θα πρέπει στις ρυθμίσεις και επιλογές του Microsoft Word να μην έχετε τσεκάρει την επιλογή εκκίνησης : Άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και άλλων μη επεξεργάσιμων αρχείων σε προβολή ανάγνωσης.

Μη έγκυρη ή λάθος τιμή DSN

Στις παραμέτρους του Argus, στην ομάδα Γενικές Παράμετροι, υπάρχει η παράμετρος Το System DSN για σύνδεση Word, Excel στη βάση. Ελέγξτε ότι η τιμή είναι σωστή (ότι δεν λείπει ή ότι το όνομα του DSN που αναγράφεται είναι αυτό που πρέπει).