Τύποι σχέσεων επαφών


Στην φόρμα διαχείρισης των τύπων σχέσεων, μπορείτε να ορίσετε τους τύπους που θέλετε να χρησιμοποιείτε για να τους συσχετίσετε με τις επαφές καταρτιζομένων και Leads.Για να δημιουργήσετε ένα νέο τύπο, εισάγετε τον κωδικό του τύπου, την περιγραφή και επιλέγετε την σχέση που έχει ο τύπος που δημιουργήσατε.