Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 128


Η αναβάθμιση 128 περιέχει συνοπτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP

Προσαρμογή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η προσαρμογή επιτρέπει ταυτόχρονα :

1. Την συνέχιση χρήσης τους υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ), με το οποίο είναι εξοικειωμένο το προσωπικό του λογιστηρίου, και για το οποίο υπάρχουν όλες οι  παραμετροποιήσεις αυτόματης ενημέρωσής του από την Εμπορική Διαχείριση και την Κατάρτιση.

2. Με απλό και έξυπνο τρόπο, επιτρέπει την αντιστοίχηση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ με τους λογαριασμούς του ΕΛΠ. Η αντιστοίχηση αυτή μεταφέρεται αυτόματα από χρήση σε χρήση με αποτέλεσμα να μην απαιτείται νέα αντιστοίχηση.

3. Την εξαγωγή οποιαδήποτε στιγμή ισοζυγίων με βάση το λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.

Δείτε λεπτομερώς την διαχείριση ΕΛΠ εδώ.

Ισοζύγιο λογαριασμών ΕΛΠ

Με την λειτουργία "Λογιστική -> Λογαριασμοί -> Καταστάσεις -> Ισοζύγιο λογιστικής ΕΛΠ" μπορείτε να έχετε ισοζύγιο κατά ΕΛΠ, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη μεταφορά ή προετοιμασία. Η εργασία βασίζεται στην διασύνδεση που περιγράφηκε παραπάνω και η οποία αρκεί να γίνει μόνο μια φορά.
SharpCRM

Μητρώο Leads

Ανακατανομή των πεδίων σε καρτέλες, έτσι ώστε στην πρώτη καρτέλα να εμφανίζονται τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πεδία (όπως προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας)

Προσθήκη πεδίου εισοδήματος (προσωπικό.οικογενειακό) στην καρτέλα Voucher 1

Εμφάνιση ηλικίας δίπλα από το πεδίο ημερομηνία γέννησης (υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία συστήματος με την οποία έχετε συνδεθεί στο CRM)

Προσθήκη καρτέλας εργασιών του Lead στην πρώτη καρτέλα (Βασικά Στοιχεία), για γρήγορη προβολή. Εμφανίζει και το περιεχόμενο την εργασίας ως απλό κείμενο, χωρίς τις μορφοποιήσεις.

Προσθήκη καρτέλας επαφών/μελών του Lead. Για κάθε μέλος μπορείτε να καταχωρείτε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία, καθώς επίσης και να καθορίσετε την σχέση του μέλους με το Lead στο οποίο ανήκει.

Ενημέρωση του φίλτρου αναζήτησης των Leads ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση και στα μέλη/επαφές.

Στο μενού Δημιουργίας νέας ευκαιρίας από το Lead, είναι δυνατή πλέον η απευθείας ένταξη της ευκαιρίας σε μία καμπάνια.

Μητρώο Καταρτιζομένων

Εμφάνιση ηλικίας δίπλα από το πεδίο ημερομηνία γέννησης (υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία συστήματος με την οποία έχετε συνδεθεί στο CRM)


Προσθήκη καρτέλας εργασιών του καταρτιζόμενου στην πρώτη καρτέλα (Βασικά Στοιχεία), για γρήγορη προβολή. Εμφανίζει και το περιεχόμενο την εργασίας ως απλό κείμενο, χωρίς τις μορφοποιήσεις.


Προσθήκη καρτέλας επαφών/μελών του καταρτιζόμενου. Για κάθε μέλος μπορείτε να καταχωρείτε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία, καθώς επίσης και να καθορίσετε την σχέση του μέλους με τον καταρτιζόμενο στον οποίο ανήκει.


Ενημέρωση του φίλτρου αναζήτησης των Leads ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση και στα μέλη/επαφές.

Ομάδες Στόχοι

Προσθήκη αναφορών/καταστάσεων της ομάδας στόχου. Από εδώ, μπορείτε να παράξετε καταστάσεις με στοιχεία αποτελεσμάτων voucher ή στοιχεία επικοινωνίας για τα μέλη της ομάδας. Μάλιστα, μέσω της χρήσης του φίλτρου, μπορείτε να παράξετε καταστάσεις για συγκεκριμένα μέλη (όπως τους επιτυχόντες, αυτούς με ή χωρίς αριθμό ΚΑΥΑΣ, κτλ)

Γενικές Παράμετροι

Προσθήκη φόρμας διαχείρισης τύπων σχέσεων επαφών

Συμβάσεις

Προσθήκη καρτέλας εγγυητών. Ως εγγυητής μπορεί να ορισθεί οποιαδήποτε εγγραφή από οποιοδήποτε μητρώο και τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στην αίτηση εγγραφής, θα αντλούνται από την αντίστοιχη επαφή. Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, στο πεδίο σειρά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό 1 για τον πρώτο εγγυητή και αντίστοιχα τον αριθμό 2 για τον δεύτερο εγγυητή.

Ευκαιρίες

Προσθήκη πεδίου "Είδος" στο φίλτρο αναζήτησης, ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση ευκαιριών που συνδέεται με τα είδη προς αναζήτηση.

Φίλτρα αναζήτησης

Προστέθηκε η δυνατότητα πλήκτρων συντόμευσης. Πατώντας το F12 κάνετε εφαρμογή του φίλτρου, και πατώντας το Shift-F12 κάνετε καθαρισμό του φίλτρου.