Δημιουργία αρχείου για τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣΓια την τράπεζα Πειραιώς και για αρχείο τύπου μισθοδοσίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί "εξαγωγή αρχείου" παράγεται ένα αρχείο με όνομα:

PRS_Α6723_160425_001.XML

όπου:

  • Α6723 ο κωδικός της σύμβασης,
  • 160425 η ημερομηνία πληρωμής του αρχείου (ΕΕΜΜΗΗ)
  • 001 η αύξουσα αρίθμηση του αρχείου για τη μέρα


Μετά την δημιουργία του αρχείου, θα σας ζητηθεί να γίνει η κρυπτογράφησή του, όπως απαιτείται από την τράπεζα. Θα ανοίξει το παράθυρο επιβεβαίωσης:


Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή κρυπτογράφησης της τράπεζας στην προβλεπόμενη θέση, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον φάκελο που βρίσκεται το αρχείο PayAllEncr.exe.

Πατήστε το κουμπί Κρυπτογράφηση και το αρχείο που παράξατε στο προηγούμενο βήμα, θα κρυπτογραφηθεί με την κλείδα που έχετε ορίσει στην σύμβαση.