Δημιουργία αρχείου κατά τράπεζα


Η δημιουργία του αρχείου για κάθε τράπεζα διαφέρει και παράγεται διαφορετικό αρχείο αντίστοιχα.