Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 127


Η αναβάθμιση 127 περιέχει συνοπτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP

Δημιουργία μαζικών πληρωμών για συναλλασσόμενους

Δυνατότητα επιλογής κινήσεων για πληρωμή από το μητρώων των συναλλασσομένων για δημιουργία μαζικής πληρωμής και δημιουργίας αρχείου προς την τράπεζα.

Δημιουργία αρχείου μαζικών πληρωμών για τράπεζα ΠΑΙΡΑΙΩΣ

Δημιουργία αρχείου εντολής πληρωμής για την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Διαχείριση τραπεζών

Ενημέρωση της διαχείρισης τραπεζών και τραπεζικών λογαριασμών και προσθήκη συμβάσεων ανά λογαριασμό.
SharpCRM

Δυνατότητα καταγραφής μεταβολών

Προστέθηκε η δυνατότητα καταγραφής και προβολής ιστορικού των μεταβολών που γίνονται στους πίνακες, μητρώα και πεδία της εφαρμογής, όπως αυτά προβλέπονται και έχουν ορισθεί στο σύστημα.