Καταγραφή Ιστορικού Μεταβολών


Στις γενικές παραμέτρους του SharpCRM, μπορείτε να ορίσετε εάν θα καταγράφεται το ιστορικό μεταβολών για τους πίνακες και τα πεδία που προβλέπονται από την εφαρμογή. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στο μενού του Argus, (Εργαλεία -> Βοηθητικά Αρχεία -> Πίνακες και πεδία της εφαρμογής.


Έχοντας ενεργοποιήσει την καταγραφή, στο SharpCRM και στις φόρμες διαχείρισης στις οποίες προβλέπεται, στο μενού Προβολής εμφανίζεται η επιλογή "Ιστορικό".


Ανοίγοντάς το, εμφανίζεται το καταγεγραμμένο ιστορικό μεταβολών της συγκεκριμένης εγγραφής του συγκεκριμένου μητρώου.

Καταχωρούνται:

  • Ο χρήστης που έκανε την μεταβολή
  • Η ημερομηνία και ώρα της καταγραφής
  • Ιστορικό των πεδίων που μετεβλήθησαν με τις αλλαγές που έγιναν
  • Την ενέργεια της μεταβολής (Insert, Update)


 Σε μητρώα που έχουν υποπίνακες (π.χ. στο μητρώο των καταρτιζομένων, στο μητρώο των συναλλασσομένων, κτλ), η καρτέλα του ιστορικού περιέχει και τις μεταβολές που έγιναν στα πεδία των υποπινάκων, όπου αυτά έχουν ορισθεί στην καταγραφή των μεταβολών.Παράδειγμα


Στην προβολή του ιστορικού του παραπάνω παραδείγματος, για τον συγκεκριμένο καταρτιζόμενο έχουν καταχωρηθεί οι παρακάτω μεταβολές:


Στις 26/4/2016 4:23:10 μμ, ο χρήστης Διαχειριστής ενημέρωση (UPDATE) το πεδίο [Address] (Διεύθυνση) με την τιμή ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 20, το πεδίο [AdtForeas] (Φορέας έκδοσης ταυτότητας) με την τιμή Τ.Α. Ιωαννίνων,

Στου υποπίνακες του μητρώου και για τον συγκεκριμένο καταρτιζόμενο, στις 26/4/2015 4:23:30 μμ ο χρήστης Διαχειριστής έκανε εισαγωγή (INSERT) μιας ξένης γλώσσας (με ID=1, πτυχίο [LangDegreeID]=5, κτλ) στον πίνακα ξένων γλωσσών.


Το ιστορικό των μεταβολών μπορείτε να το εξάγεται κάνοντας δεξί κλικ στους πίνακες και εξαγωγή ως αρχείο excel.