Εισαγωγή πληρωμών σε συναλλασσόμενους


Εφόσον η εντολή που έχετε δημιουργήσει αφορά σε συναλλασσόμενους, πατώντας το κουμπί "Επιλογή κινήσεων για πληρωμή...", εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα.Στην φόρμα αυτή έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κριτήρια αναζήτησης στο φίλτρο στο επάνω μέρος, έτσι ώστε να πατώντας το κουμπί "Εφαρμογή Φίλτρου",  να εφαρμοστεί το φίλτρο και το πρόγραμμα να συλλέξει την λίστα των ανεξόφλητων προς πληρωμή υποχρεώσεων προς τους συναλλασσόμενους.

Στο φίλτρο μπορείτε να καταχωρήσετε:


Αφορά

Εάν θέλετε, εισάγετε το συγκεκριμένο τύπο έργου και έργο στο οποίο αφορά το κριτήριο αναζήτησης

Είδος σχετικού προσώπου

Είναι πάντα επιλεγμένο το είδος συναλλασσόμενος. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κειμένου δεξιά, ανοίγει μία φόρμα επιλογής συναλλασσομένων, με περισσότερα κριτήρια αναζήτησης.


 

Τα συμπληρώνετε και πατάτε το κουμπί "Επιλογή και επιστροφή".

Με το κουμπί  καθαρίζετε το φίλτρο (απαλοιφή των κριτηρίων αναζήτησης).

Όνομα

Μπορείτε να εισάγετε κριτήριο αναζήτησης βάσει επωνυμίας, το οποίο επιδέχεται και ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. Παπαδοπο*)


Μετά την εφαρμογή του φίλτρου, οι συναλλασσόμενοι που τηρούν τα κριτήρια αναζήτησης θα προστεθούν στον πίνακα.

Ο πίνακες έχει τις εξής στήλες:


Προς εξαγωγή

Τσεκάρεται αυτόματα όταν μια εγγραφή (συναλλασσόμενος πληροί τις προϋποθέσεις για δημιουργία εγγραφής στο αρχείο πληρωμών). (Να έχει σωστό IBAN, να έχει ποσό για πληρωμή μεγαλύτερο του 0, κτλ)

Συναλλασσόμενος

Η επωνυμία του συναλλασσόμενου

IBAN δικαιούχου

Ο λογαριασμός σε μορφή IBAN του δικαιούχου

Τράπεζα

Η τράπεζα του δικαιούχου

Κωδ. ΔΙΑΣ

Ο τραπεζικός κωδικός ΔΙΑΣ της τράπεζας του δικαιούχου

Παρατηρήσεις

Το σχόλιο που θα εισαχθεί στην εγγραφή για το αρχείο πληρωμών. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να κάνετε κλικ και να επεξεργαστείτε το κείμενο.

Ημερομηνία

Η ημερομηνία του προς πληρωμή παραστατικού (δεν ισχύει για προκαταβολές)

Σειρά

Η σειρά του προς πληρωμή παραστατικού (δεν ισχύει για προκαταβολές)

Αριθμός

Ο αριθμός του προς πληρωμή παραστατικού (δεν ισχύει για προκαταβολές)

Προϋπ/κή

Εάν είναι επιλεγμένο, υποδηλώνει ότι η εγγραφή είναι προϋπολογιστική

Πληρωτέο

Το πληρωτέο ποσό (δεν ισχύει για προκαταβολή)

Πληρώθηκε

Το ποσό το οποίο έχει πληρωθεί μέχρι τώρα (δεν ισχύει για προκαταβολή)

Υπόλοιπο

Το υπόλοιπο προς πληρωμή (δεν ισχύει για προκαταβολή)

Προς πληρωμή

Το ποσό που θα πληρωθεί τελικά και θα καταχωρηθεί στην εγγραφή του αρχείου πληρωμής. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να κάνετε κλικ και να επεξεργαστείτε το ποσό. Το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0 και επίσης μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το υπόλοιπο (έτσι ώστε το επιπλέον να θεωρηθεί και προκαταβολή).


Οι γραμμές που έχουν σφάλμα, εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα. Στην αρχή κάθε γραμμής με σφάλμα, εμφανίζεται ένα ερωτηματικό στο οποίο εάν τοποθετήσετε πάνω του το δείκτη του ποντικιού, θα σας ενημερώσει για το σφάλμα αυτό.


Στον πίνακα με τους συναλλασσόμενους, μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε από τον πίνακα αυτό, και να προβείτε σε αφαίρεση πατώντας το πλήκτρο DEL (Delete).


Σημείωση:


Κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή προκαταβολής, ανοίγει το παράθυρο επιλογής συναλλασσομένων

 


Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τους συναλλασσόμενους βάσει ιδιότητας, για τους οποίους θέλετε να εισάγετε προκαταβολή.


Μετά τις επιλογές σας, κάνετε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία πληρωμών και επιστροφή..."  έτσι ώστε οι εγγραφές αυτές να προστεθούν στην λίστα των εγγραφών για την δημιουργία του αρχείου.