Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 126


Η αναβάθμιση 126 περιέχει συνοπτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP

Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους laser εκτυπωτές του συστήματος

Πλέον μπορείτε να εκτυπώνετε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή του συστήματος, χωρίς την χρήση pcl και την ανάγκη ανακατεύθυνσης της θύρας (lpt1). Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει:


1. Από τις παραμέτρους συστήματος, στην ομάδα παραμέτρων Γενικές Παράμετροι, να επιλέξετε ΝΑΙ στο νέο τρόπο εκτύπωσης Κινήσεων Λογιστικής ή αντίστοιχα ναι στο νέο τρόπο εκτύπωσης αγορών πωλήσεων, κτλ

2. Από την διαχείριση εκτυπωτών, να ορίσετε το νέο εκτυπωτή που θέλετε και αφού τον επιλέξετε, στην παράμετρο Μοντέλο να επιλέξετε Laser - Windows Εκτύπωση.


Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών, τιμολογίων, αποδείξεων, κτλ με γραμμογραφημένο φόντο που περιέχει εικόνες, σχέδια, χρώματα, κτλ...

Πλέον στο Argus μπορείτε να εκτυπώνετε παραστατικά, τιμολόγια, αποδείξεις, κτλ με γραμμογραφημμένο έγχρωμο φόντο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να προεκτυπώνετε το φόντο και στη συνέχεια να εκτυπώνετε το παραστατικό πάνω σε αυτό. Μάλιστα, η εκτύπωση γίνεται απευθείας και όλα τα εκτυπώσιμα πεδία (επωνυμία συναλλασσόμενου, στοιχεία παραστατικού, ποσά, ημερομηνίες, κτλ) στοιχίζονται ακριβώς όπως τα έχετε παραμετροποιήσει. Ειδικές οδηγίες για την επεξεργασία φόντων και παραμετροποίηση φορμών παραστατικών, θα βρείτε στο αντίστοιχο τμήμα βοήθειας.

Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων PDF για όλα τα παραστατικά, αποδείξεις, τιμολόγια, κτλ

Για τα παραστατικά που έχετε επιλέξει να εκτυπώνονται με το νέο τρόπο εκτύπωσης, έχετε πλέον την δυνατότητα να δημιουργείτε και αρχείο PDF με το παραστατικό! Μάλιστα, εάν έχετε το παραστατικό σας έχει και κάποιο γραμμογφραφημένο φόντο, τότε αυτό θα υπάρχει και στο αρχείο PDF.


Στην επεξεργασία κινήσεων ή παραστατικών, θα βρείτε ένα κουμπί . Με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο.


Στις γενικές παραμέτρους και στην ομάδα παραμέτρων Λογιστική, υπάρχει η παράμετρος Εκτύπωση παραστατικών λογιστικής - θέση δημιουργίας παραστατικών σε pdf, στην οποία ορίζετε την θέση στην οποία αποθηκεύονται τα παραστατικά σε pdf. Αν μείνει κενό, η αποθήκευση θα γίνει στον κατάλογο "Τα έγγραφά μου\Argus παραστατικά\Λογιστική" στον υπολογιστή του χρήστη που το δημιουργεί. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε μία κοινόχρηστη θέση έτσι ώστε όλα τα παραστατικά που δημιουργούν οι χρήστες, να αποθηκεύονται στην ίδια θέση.


Αντίστοιχα, στην ομάδα παραμέτρων Εμπορική διαχείριση, υπάρχουν οι παράμετροι Εκτύπωση παραστατικών αγορών-πωλήσεων - θέση δημιουργίας παραστατικών σε pdf και Εκτύπωση παραστατικών χρηματοοικονομικών - θέση δημιουργίας παραστατικών σε pdf οι οποίες ορίζουν αντίστοιχα τις θέσεις αποθήκευσης των αρχείων pdf για τα παραστατικά στα οποία αφορούν.

Δυνατότητα ορισμού διακοπής στα Επιχειρησιακά

Στις παραμέτρους του επιχειρησιακού και στην καρτέλα Τιμολόγηση, προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού διακοπής υλοποίησης του επιχειρησιακού. 

Μητρώο Καταρτιζομένων

Στην καρτέλα Απασχόληση, προστέθηκε το πεδίο Το εισόδημα είναι προσωπικό. Από προεπιλογής, το δηλωθέν εισόδημα που καταχωρείτε ορίζεται ως προσωπικό. Μπορείτε να ξετσεκάρετε το πεδίο όμως, προκειμένου να ορίσετε το δηλωθέν εισόδημα ως οικογενειακό.

Τύποι Εργασίας

Προστέθηκε η παράμετρος Εποχ. για να ορίσετε εάν κάποιος τύπος εργασίας είναι εποχιακός.


SharpCRM

Προσθήκη εικόνων προφiλ στα μητρώα

Προσθήκη εικόνων προφιλ στα μητρώα εφόσον ενεργοποιηθεί το κύκλωμα της διαχείρισης εγγράφων σε SQL 2005 και πάνω.

Ημερομηνία συστήματος

Ημερομηνία συστήματος που περνάει από το Argus (φαίνεται στο κάτω μέρος) στην κατάσταση. Η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται όπως στο Argus, για χρήση σε λογιστικές κινήσεις όπως στις συμβάσεις.

Αποστολή SMS

Ενσωμάτωση νέου παρόχου αποστολής SMS , NewMedia

Επέκταση φίλτρων

Επέκταση φίλτρων προσώπων και έργων (αφορά)