Ανάκτηση αποτελεσμάτων Voucher


Σε μια ομάδα στόχο, στο μενού λειτουργίες Voucher , υπάρχει η επιλογή Ανάκτηση αποτελεσμάτων Voucher. Αυτή η επιλογή ανοίγει την φόρμα διαχείρισης και ανάκτησης των αποτελεσμάτων.Στην φόρμα που εμφανίζεται, στο επάνω μέρος υπάρχει το πεδίο Link σελίδας. Εδώ εισάγετε (αντιγραφή/επικόλληση) την διεύθυνση της ιστοσελίδας των αποτελεσμάτων voucher, τα οποία θέλετε να ανακτήσετε και να σημάνετε, για παράδειγμα https://www.voucher.gov.gr/project/ygeia-results/gid/8 


Στη συνέχεια, επιλέγετε το είδος των αποτελεσμάτων που θέλετε να ανακτήσετε, (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες) και πατάτε του κουμπί Ανάκτηση Δεδομένων … Με αυτή σας τη ενέργεια, η εφαρμογή θα συνδεθεί με το internet και την ιστοσελίδα αποτελεσμάτων του υπουργείου και θα ανακτήσει όλες τις εγγραφές που ζητήσατε, με όλα τα στοιχεία τους, όπως έχουν δημοσιευθεί.
Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στον πίνακα για να μπορέσετε να τα ελέγξετε. Στον πίνακα, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα και να χρησιμοποιήσετε φίλτρα αναζήτησης για συγκεκριμένες εγγραφές.


Στο κάτω μέρος της φόρμας διαχείρισης, υπάρχουν το κουμπί Σήμανσης/Προσθήκης επιλεγέντων/επιλαχόντων.

Πατώντας το κουμπί και επιβεβαιώνοντας την σήμανση, θα γίνουν τα εξής:


Η εφαρμογή θα εξετάσει όλα τα αποτελέσματα και θα τα συγκρίνει με όλες τις εγγραφές Leads και καταρτιζομένων της ομάδας στόχου που έχετε επιλέξει, και για όσα βρει βάσει ΚΑΥΑΣ, θα τα σημάνει ως επιλεχθείς ή επιλαχών, εισάγοντας στις παρατηρήσεις τον ΚΑΥΑΣ, την διοικητική περιφέρεια και την κατάταξη, και σημειώνοντας και τον βαθμό.

Η εφαρμογή θα αναζητήσει στις ομάδες καταρτιζομένων και στο μητρώο των Leads, όλες τις εγγραφές για τις οποίες έχετε εισάγει ΚΑΥΑΣ και θα τις συγκρίνει με τους αντίστοιχους ΚΑΥΑΣ των αποτελεσμάτων. Όσες εγγραφές βρεθούν, είτε αυτοί είναι καταρτιζόμενοι είτε Leads, θα προστεθούν στην ομάδα στόχο.