Έτοιμα Πρότυπα φορμών παραστατικώνΕδώ υπάρχουν κάποια έτοιμα πρότυπα (αρχείο φόντου trdx μαζί με το αντίστοιχο αρχείο frr) τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ και να τροποποιήσετε αναλόγως.


Συνοπτικά, τα πρότυπα είναι τα εξής:


Demo-ArgusKinLogLaser


Πρότυπο για τίτλο κτήσης, ΑΕΔ, οδοιπορικά, κινήσεις λογιστικής.

Μέγεθος Α4.

Demo-ArgusKinLogLaser_Large


Πρότυπο για τίτλο κτήσης, ΑΕΔ, οδοιπορικά, κινήσεις λογιστικής

Μέγεθος Α4 (μεγάλα γράμματα)

Demo-ArgusKinLogLaser-2Copy


Πρότυπο για τίτλο κτήσης, ΑΕΔ, οδοιπορικά, κινήσεις λογιστικής

Μέγεθος Α4

Διπλότυπο που χωρίζεται στη μέση. Ιδανικό εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι διάτρητο στη μέση και κόβεται εύκολα.

Demo-CashLaser


Πρότυπο για χρηματοοικονομικά

Μέγεθος Α4


Demo-CashLaser-2Copy


Πρότυπο για χρηματοοικονομικά

Μέγεθος Α4

Διπλότυπο που χωρίζεται στη μέση. Ιδανικό εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι διάτρητο στη μέση και κόβεται εύκολα.

Demo-InvoiceLaserDet


Πρότυπο για τιμολόγια

Μέγεθος Α4


Περιέχει τα στοιχεία του συναλλασσόμενου, αναλυτικά τα τιμολογημένα είδη, καθώς επίσης και την ανάλυση συνόλων για ξεχωριστές υποκείμενες αξίες με ξεχωριστό ΦΠΑ (ποσό και ποσοστό), αξία επιβαρύνσεων.