Παραμετροποίηση παρόχου NewMediaΡυθμίσεις στο SharpCRMΌνομα λογαριασμού

Εισάγετε το όνομα  που θα φαίνεται και θα πρέπει να επιλέξετε κατά την δημιουργία της επικοινωνίας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των μηνυμάτων.

Όνομα χρήστη (username)

Εισάγετε το όνομα χρήστη (username) που έχετε στον πάροχο

Κωδικός χρήστη (password)

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (password) που έχετε στον πάροχο

Όνομα αποστολέα

Εισάγετε το όνομα που θα φαίνεται ως αποστολέας του μηνύματος.

Πάροχος SMS

Από τους υποστηριζόμενους παρόχους, επιλέγετε τον τύπο NewMedia

ApiID

Δεν συμπληρώνεται

ClientID

Δεν συμπληρώνεται

Clickatell Callback

Δεν συμπληρώνεται