Παραμετροποίηση παρόχου LexiconSMSGatewayΓια να δημιουργήσετε και να παραμετροποιήσετε τον λογαριασμό σας στην LexiconSMSGateway, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην http://www.lexiconsoftware.gr


Ρυθμίσεις στο SharpCRMΌνομα λογαριασμού

Εισάγετε το όνομα  που θα φαίνεται και θα πρέπει να επιλέξετε κατά την δημιουργία της επικοινωνίας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των μηνυμάτων.

Όνομα χρήστη (username)

Εισάγετε το όνομα χρήστη (username) που έχετε στο lexiconsoftware

Κωδικός χρήστη (password)

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (password) που έχετε στο lexiconsoftware

Όνομα αποστολέα

Εισάγετε το όνομα που θα φαίνεται ως αποστολέας του μηνύματος (μπορεί να ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις)

Πάροχος SMS

Από τους υποστηριζόμενους παρόχους, επιλέγετε τον τύπο LexiconSMSGateway

ApiID

Δεν συμπληρώνεται

ClientID

Δεν συμπληρώνεται

Clickatell Callback

Δεν συμπληρώνεται