Διαχείριση παρόχων SMS


Το SharpCRM έχει την δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσω οποιουδήποτε παρόχου SMS που υποστηρίζει την διεπαφή με λογισμικό (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών).


Στο SharpCRM υποστηρίζονται προς το παρόν οι παρακάτω πάροχοι:(για περισσότερες πληροφορίες και χρεώσεις, μπορείτε να ανατρέξετε σε κάθε πάροχο ξεχωριστά)