• Καρτέλες λογαριασμών (αναλυτικό καθολικό)


Για να πάρουμε καρτέλες λογαριασμών συμπληρώνουμε τα στοιχεία της φόρμας και πατάμε το πλήκτρο «Προεπισκόπηση».


Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

    • Από ημερομηνία - Έως ημερομηνία (το διάστημα για το οποίο θέλουμε το Ισοζύγιο)
    • Φίλτρο : επιλέγουμε τους λογαριασμούς για τους οποίους θέλουμε το ισοζύγιο
  • Αν θέλουμε να αλλάζει η σελίδα σε κάθε λογαριασμό
  • Να εμφανίζονται ή όχι οι προϋπολογιστικές εγγραφές
  • Να υπολογίζονται σύνολα ανά ημέρα