•  ΕπιλογήΣτο παράδειγμα που θα ακολουθήσει θα δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο σε μία απλή μορφή το οποίο, θα αποτελείται από ένα πληροφοριακό για κάθε υποψήφιο καταρτιζόμενο τμήμα και δύο ερωτήσεις που αφορούν στα κριτήρια επιλογής.

ορισμοσ ερώτησεωνορισμοσ ερώτητολογιου


Το ερωτηματολόγιο επιλογής ΕΕΠ01 αποτελείται από δύο ενότητες, την ενότητα 10 με στοιχεία που αντλούνται από το μητρώο των καταρτιζομένων και την ενότητα 20 με τα κριτήρια επιλογής.

ορισμοσ τυπου υπολογισμου


Στον παραπάνω τύπο υπολογισμού ανέργων, υπολογίζεται ο συνολικός βαθμός κάθε υποψηφίου ως άθροισμα της βαθμολογίας των κριτηρίων που κωδικοποιήθηκαν με τις ερωτήσεις ΕΠΟ2 & ΕΠΟ3.