Μετά την δημοσίευση της έκδοσης, και μέχρι την έκδοση της επόμενης, πιθανές αλλαγές ή βελτιώσεις, αναρτώνται σαν "ενημερώσεις". Οι ενημερώσεις αυτές, εγκαθίστανται με τον αυτόματο (ή κατ' επιλογήν από την επιλογή "Εργαλεία -> έλεγχος για νέες εκδόσεις") έλεγχο ενημερώσεων με απλό τρόπο χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ολόκληρης της έκδοσης από την αρχή.


Εδώ θα αναρτώνται εξελικτικά πληροφορίες για τις ενημερώσεις αυτές.


Ημερομηνία

Θέμα

Περιγραφή

25/11/2015

Δημιουργία ευκαιρίας από σύζευξη

Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ευκαιρίας από τις συζεύξεις με drag των συζεύξεων μέσα στη λίστα των ευκαιριών.

Η κάθε σύζευξη αναφέρεται ταυτόχρονα :

1. Στον εργοδότη (εταιρία)

2. Στον ωφελούμενο (καταρτιζόμενο ή lead)

Κατά συνέπεια, η ευκαιρία μπορεί να δημιουργηθεί για οποιονδήποτε από τους δύο. Γι' αυτό το σύστημα με το drop ρωτάει τι από τα δύο θέλετε.