Παράμετροι δημιουργίας παραστατικών

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τους τρόπους δημιουργίας παραστατικών ώστε να μπορείτε να του επιλέξετε από τη σελίδα τιμολόγηση της διαχείρισης επιχειρησιακώνΣτην παραπάνω φόρμα, για κάθε παράμετρο πρέπει να ορίσετε :


Κωδικός και περιγραφή

Ο κωδικός και η περιγραφή της παραμέτρου τιμολόγησης

Τύπος

Αν τιμολογείται καταρτιζόενος ή έταιρία

Στόχος

Αν Τιμολογείται η θεωρία ή η πρακτική

Είδος που θα χρησιμοποιηθεί

Επιλέγετε από τα είδη της εμπορικής διαχείρισης, το είδος που θα εισαχθεί στο παραγόμενο τιμολόγιο

Επιλογή τιμής είδους

Επιλέγεται μεταξύ των :Αν αφορά καταρτιζόμενο μεταξύ της λιανικής τιμής του επιλεγμένου είδους και της τιμής μονάδας συνόλου προγράμματος που έχετε ορίσει στην κατηγορία αμοιβής.

Αν αφορά εταιρία, μεταξύ της βασικής και της 2ης τιμής συμφωνίας στην ομάδα εταιριών


Αιτιολογίες (γραμμής είδους και λογιστικής εγγραφής)

Καταχωρείτε την αιτιολογία χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία σε αγκύλες.