Παράμετροι ΣΥΥ

 Στη σελίδα «ΣΥΥ»  καθορίζουμε το πλαίσιο παραμέτρων που θα ισχύσουν στην καταχώριση και παρακολούθηση των Συνοδευτικών Υπηρεσιών.