Κατηγορίες αμοιβής

 Στην σελίδα «Κατηγορίες αμοιβής» ορίζουμε τις κατηγορίες αμοιβής που θα ισχύσουν για το επιχειρησιακό. Τσεκάροντας της επιλογή ΕΚΟ, συνδέουμε ολους τους καταρτιζόμενους που έχουν στον μητρώο τους στην καρτέλα «κοινωνικά» μια ομάδα ΕΚΟ, με την κατηγορία αμοιβής αυτή. Οι αποδεκτές κατηγορίες αμοιβής αντλούνται από τον πίνακα που ορίζεται στην διαδρομή  Καταρτιζόμενοι/Ωφελούμενοι-παράμετροι-κατηγορίες αμοιβής καταρτιζομένων.