Τίτλοι επιπέδων προγραμμάτων

Στη σελίδα «Τίτλοι» ορίζουμε  εναλλακτικούς τίτλους σε σχέση με την προκαθορισμένη


 

 • Εναλλακτικοί τίτλοι
  • Υποέργο
  • Πρόταση
  • Πρόγραμμα
  • Δράση
  • Φάση
 • Κεφαλαία – Πεζά
  • Ττλος
  • Επίπεδο 1
  • Επίπεδο 2
  • Επίπεδο 3
  • Επίπεδο 4