Πρότυπα έντυπα

Στη σελίδα «Πρότυπα» ορίζουμε το τα συμφωνητικά και τις βεβαιώσεις οι  οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του επιχειρησιακού

 


  • Τύπος προτύπου
  • Προεπιλογή
  • Νέα τιμή