Παράμετροι τιμολόγησης

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδονται τα παραστατικά τιμολόγησης, είτε προς εταιρείες είτε προς καταρτιζόμενους ανάλογα με το αν το επιχειρησιακό αφορά προγράμματα εταιριών (όπως ΛΑΕΚ κλπ) ή καταρτιζομένων (όπως voucher, αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).Πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία :


Λογιστική ιδιότητα πελάτη

Ο ιδιότητα του πελάτη με την οποία θα γίνει η τιμολόγηση

Παραστατικό τιμολόγησης

Το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής. Αν είναι μετρητοίς θα γίνει καταχώρηση και της εξόφλησης

Λογαριασμός αναθέτοντος (@220)

Στις περιπτώσεις voucher, εμφανίζεται το φαινόμενο να εξοφλεί ο καταρτιζόμενος χωρίς όμως ο φορέας να έχει εισπράξει τα χρήματα τα οποία οφείλει να εξοφλήσει ο αναθέτων (ΟΑΕΔ κλπ). Συμπληρώνοντας τον λογαριασμό αναθέτοντος το σύστημα μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη λογιστική εγγραφή, πιστώνοντας τον καταρτιζόμενο (εξοφλώντας τον) και χρεώνοντας τον αναθέτοντας έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης και σωστή λογιστική εικόνα.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα το παραστατικό τιμολόγησης και εξόφλησης.

Παράρτημα τιμολόγησης

Αν επιλεγεί, το τιμολόγιο θα είναι του παραρτήματος

Εναλλακτικές παραμέτρους τιμολόγησης

Επιλέγετε μία η περισσότερες παραμέτρους τιμολόγησης από τις ήδη καταχωρημένες στη φόρμα παραμέτρων δημιουργίας παραστατικών.

Στο πεδίο δεξιά από την παράμετροΕπιλέγετε τον κωδικό της φάσης που αφορά η παράμετρος. Πχ μπορεί να έχετε μια φάση για θεωρία με κωδικό 1, μία φάση για πρακτική για κωδικό 2 και μία άλλη για πρακτική με κωδικό 3 και κάθε μία από αυτές να έχει διαφορετική παράμετρο δημιουργίας παραστατικών.

Αν ορίσετε σωστά τις φάσεις, θα έχετε το πλεονέκτημα ότι το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει και να προβάλλει τις εκκρεμότητες τιμολόγησης κατά φάση.