Περιήγηση στις εντολές σε τράπεζα


Από την παρακάτω φόρμα,μπορείτε είτε να εισάγετε μια νέα εντολή με το πλήκτρο "Νέο"


ή να περιηγηθείτε στις ήδη καταχωρημένες εντολές επιλέγοντας κατάλληλα φίλτρα.


Κάθε καταχωρημένη εντολή μπορείτε είτε να την διαγράψετε με το πλήκτρο "Διαγραφή" είτε να την δείτε ή να την επεξεργαστείτε με το πλήκτρο "Επεξεργασία". Με το πλήκτρο "επεξεργασία", προβάλλεται η φόρμα επεξεργασίας της εντολής στην οποία μπορείτε να δείτε ή να μεταβάλετε τα στοιχεία της.