Καταστάσεις και βεβαιώσεις αποδοχών


Για να παράξετε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών, επιλέγετε από τις αναφορές την επιθυμητή κατάσταση και κάνετε κλικ στο κουμπί αναφορά.

Μπορείτε είτε να πάρετε κατάσταση ελέγχου (σε οποιαδήποτε μορφή οθόνη, word, excel, pdf, rtf, κτλ) είτε να εξάγετε αρχείο excel με τις εγγραφές που θα περιέχονται στο αρχείο.
Εάν επιλέξετε την δημιουργία του αρχείου, θα ανοίξει η φόρμα δημιουργίας αρχείου στην οποία θα βλέπετε το σύνολο των ποσών αλλά και αναλυτικά τις εγγραφές. Εδώ θα εμφανιστούν και τα όποια πιθανά σφάλματα μπορεί να έχετε (όπως π.χ. κενό ΑΜΚΑ, κτλ).Εφόσον προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις, επιλέγετε να ανοίξετε πάλι την φόρμα δημιουργίας του αρχείου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί για να αποθηκεύσετε το αρχείο.
Σημειώσεις:Για να συμπεριληφθεί στο αρχείο των βεβαιώσεων η αποζημίωση απόλυσης και η αποζημίωση μη χορηγούμενης αδείας, θα πρέπει να χειριστείτε δύο  παραμέτρους.

Στο μενού:  "Εργαλεία -> Γενικές παράμετροι -> Παράμετροι συστήματος"  και στην ομάδα παραμέτρων: «Λογιστική» θα πρέπει να συμπληρώσετε στις δύο παραμέτρους και στο πεδίο: «τιμή παραμέτρου» τον αντίστοιχο λογαριασμό λογιστικής στον οποίο έχετε καταχωρήσει την «αποζημίωση απόλυσης» και την «αποζημίωση μη χορηγούμενης άδειας» αντίστοιχα.