Συμπλήρωση αίτησης Voucher 2016, 29 έως 64 ετών για 23.000 ωφελούμενους σε κλάδους αιχμήςΣυμπλήρωση αίτησης


Για να συμπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να έχετε τα εξής:

Στο Argus,

1. Να δημιουργήσετε ένα επιχειρησιακό τύπου Voucher, αντιγράφοντας ένα σχετικό μέσω της γνωστής διαδικασίας και να επιλέξετε στις παραμέτρους του επιχειρησιακού το είδος : Voucher 2016, 29 έως 64 ετών για 23.000 ωφελούμενους σε κλάδους αιχμής.


2.Να δημιουργήσετε ένα υποέργο στο επιχειρησιακό αυτό και να εισάγετε ως ημερομηνία στην περίοδο υλοποίησης από, την 31/12/2016.


Στο SharpCRM,

3. Να δημιουργήσετε μια ή περισσότερες ομάδες στόχου, με μέλη τα Leads ή καταρτιζόμενους για τους οποίους θέλετε να υποβάλετε την αίτηση.

   Στην ομάδα στόχου, και στο πεδίο Έργο, θα επιλέξετε αντίστοιχα το παραπάνω υποέργο.


Έχοντας κάνει τα παραπάνω, κάνοντας δεξιό κλικ σε κάθε μέλος της ομάδας στόχου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού στο οποίο θα βρείτε την επιλογή:


Μέθοδος 1


Στη συνέχεια επιλέγετε μία εκ των δύο αιτήσεων:


Με την επιλογή της κατάλληλης αίτησης, θα ανοίξει αντίστοιχα σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η διαχείριση αυτόματος συμπλήρωσης που εσωτερικά θα έχει το περιηγητή (browser) με την ιστοσελίδα του voucher.gov.gr στην οποία φιλοξενείται η αίτηση.Στο τίτλο της φόρμας θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους με το ΑΦΜ του, καθώς επίσης και η αίτηση που θέλετε να συμπληρώσετε. Η αίτηση αυτή φαίνεται και στο παράθυρο.

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ερώτηση ασφαλείας (εισάγοντας το άθροισμα των δύο αριθμών). Αφού το κάνετε, πατήστε το κουμπί Συνέχεια.
Στην επόμενη οθόνη, μετά το κείμενο της γνωστοποίησης, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο Αποδέχομαι και να πατήσετε το κουμπί Επόμενη.
Στο επόμενο βήμα, θα ανοίξει η ιστοσελίδα με την φόρμα που περιέχει τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.

Πατώντας το κουμπί  στο κάτω μέρος, θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της αίτησης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει για το μέλος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν αυτόματα πριν υποβάλετε την αίτηση.


Εφόσον επιβεβαιώσετε την ορθότητα των πεδίων, πατήστε το κουμπί Υποβολή της αίτησης.Σε περίπτωση σφάλματος (όπως παρακάτω που έχει καταχωρηθεί λανθασμένος αριθμός κάρτας ανεργίας), θα εμφανιστεί αντίστοιχα σφάλμα στην φόρμα.


Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, το παράθυρο της φόρμας θα περιέχει κάτι αντίστοιχο με το παρακάτω:

Θα πρέπει να κάνετε τα εξής:


1. Να αντιγράψετε τον ΚΑΥΑΣ της επιτυχούς αίτησης μαρκάροντας με το ποντίκι και κάνοντας δεξιό κλικ στην επιλογή και στην συνέχεια αντιγραφή. (Αυτή η ενέργεια θα αντιγράψει τον ΚΑΥΑΣ ως κείμενο στο πρόχειρο/clipboard του υπολογιστή)


2. Να επικολλήσετε τον ΚΑΥΑΣ στο κάτω μέρος της φόρμας στο ειδικό πεδίο

 


3. Εάν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε και τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης.


4. Να κάνετε κλικ στο κουμπί . Αυτή σας η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα:

   α. Να κλείσει το παράθυρο της αίτησης

   β. Να εισαχθεί στο πεδίο ΚΑΥΑΣ του μέλους της ομάδας στόχου ο ΚΑΥΑΣ που λάβατε υποβάλλοντας την αίτηση.

   γ. Να τσεκαριστεί το πεδίο Αίτηση Voucher του μέλους στην ομάδα στόχο.Με την παραπάνω διαδικασία, συμπληρώνετε αυτόματα τα πεδία της αίτησης, καταχωρείτε τον ΚΑΥΑΣ στην ομάδα στόχο και ξέρετε για ποιους έχετε υποβάλει και ποιους όχι.
Μέθοδος 2

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την αυτόματη συμπλήρωση της μεθόδου 1, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε την δεύτερη μέθοδο (από το μενού Μέθοδος 2)Επιλέγοντας αυτή τη μέθοδο, θα ανοίξει ένα μικρό παράθυρο με το ονοματεπώνυμου του μέλους και το ΑΦΜ, και ο broswer σε ξεχωριστό παράθυρο ανεξάρτητα από την εφαρμογή:


Εφόσον μεταβείτε στην σχετική σελίδα και στη φόρμα αίτησης που προβάλλεται στον broswer, κάνετε κλικ στο κουμπί Συμπλήρωση Φόρμας. Αφού ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία της φόρμας και συμπληρώσετε όσα λείπουν, υποβάλετε την φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες του site. Μετά την επιτυχή υποβολή της φόρμας, όπως και στην πρώτη μέθοδο, αντιγράφετε το ΚΑΥΑΣ που θα λάβετε και τον επικολλείτε στο πεδίο ΚΑΥΑΣ της φόρμας της εφαρμογής.

Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί "Η αίτηση υπεβλήθη / Ενημέρωση ΚΑΥΑΣ".

Αυτή σας η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα:

   α. Να κλείσει το παράθυρο της αίτησης (του broswer)

   β. Να εισαχθεί στο πεδίο ΚΑΥΑΣ του μέλους της ομάδας στόχου ο ΚΑΥΑΣ που λάβατε υποβάλλοντας την αίτηση.

   γ. Να τσεκαριστεί το πεδίο Αίτηση Voucher του μέλους στην ομάδα στόχο.


Στοιχεία αυτόματης συμπλήρωσης της αίτησης


Τα στοιχεία της αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα από τα μητρώα καταρτιζομένων και Leads και αντλούν πληροφορίες ως εξής:Πεδίο Αίτησης

Μητρώο Καταρτιζομένων

Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αρ. Δελτίου Ανεργίας, Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

Από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του καταρτιζόμενου

Ημερομηνία Γέννησης

Συμπληρώνεται με το χέρι επιλέγοντας την ημερομηνία από το control ημερολογίου (είτε αυτόματα)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Από το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε εισάγει στην καρτέλα Εκπαίδευση

Δεν είμαι Μαθητής/τρια, Σπουδαστής/τρια, Φοιτητής/τρια

Τσεκάρεται αυτόματα

Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα

Από την καρτέλα απασχόληση, ανάλογα με το αν το πεδίο Το εισόδημα είναι προσωπικό είναι τσεκαρισμένο ή όχι.

Εισόδημα

Επιλέγεται το εύρος εισοδήματος ανάλογα με το εισόδημα που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο Εισόδημα/Ετος στην ίδια καρτέλα

Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμώ να καταρτιστώ

Επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τον ΟΤΑ που έχετε επιλέξει στα στοιχεία διεύθυνσης του καταρτιζομένου

Κλάδος που επιθυμώ να καταρτιστώ

Δεν καταχωρείται ως πεδίο στο Argus. Τσεκάρετε τους κλάδους κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πεδία.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας)

Επιλέγεται το εύρος προϋπηρεσίας, ανάλογα με τους μήνες προϋπηρεσίας που έχετε εισάγει στο πεδίο Μήνες Προϋπηρεσίας στην καρτέλα Απασχόληση. Για παράδειγμα με 15 μήνες, επιλέγεται το 'Ναι - Άνω του 1 έτους και έως 5 έτη' κ.ο.κ.

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)

Συμπληρώνεται με ναι εάν έχετε εισάγει στο πεδίο Αναπηρία (καρτέλα Κοινωνικά) ποσοστό μεγαλύτερο του 50 και Όχι σε άλλη περίπτωση.

Ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

Κατά σύμβαση σε αυτό το Voucher, επιλέγεται με Ναι εάν έχετε συμπληρώσει με αριθμό μεγαλύτερο του 0 το πεδίο Αρ. Προστατευομένων Μελών στην καρτέλα Κοινωνικά και ΟΧΙ σε άλλη περίπτωση.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Εφόσον έχετε δημιουργήσει μια κατηγορία καταρτιζομένων με κωδικό v162964 και αναθέσετε αυτή τη κατηγορία στον καταρτιζόμενο, τότε το πεδίο τσεκάρετε με ΝΑΙ, διαφορετικά με ΟΧΙ


Πεδίο Αίτησης

Μητρώο Leads

Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,  φύλο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αρ. Δελτίου Ανεργίας, Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

Από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του Lead

Ημερομηνία Γέννησης

Συμπληρώνεται με το χέρι επιλέγοντας την ημερομηνία από το control ημερολογίου (είτε αυτόματα)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Επιλέγεται από την καρτέλα Voucher 1 και το πεδίο κάτω από το επίπεδο κατάρτισης

Δεν είμαι Μαθητής/τρια, Σπουδαστής/τρια, Φοιτητής/τρια

Τσεκάρεται αυτόματα

Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα

Από την καρτέλα Voucher 1, ανάλογα με το αν το πεδίο Το εισόδημα είναι προσωπικό είναι τσεκαρισμένο ή όχι.

Εισόδημα

Επιλέγεται το εύρος εισοδήματος ανάλογα με το εισόδημα που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο Εισόδημα στην ίδια καρτέλα

Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμώ να καταρτιστώ

Επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τον ΟΤΑ που έχετε επιλέξει στα στοιχεία διεύθυνσης του Lead

Κλάδος που επιθυμώ να καταρτιστώ

Δεν καταχωρείται ως πεδίο στο Argus. Τσεκάρετε τους κλάδους κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πεδία.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας)

Επιλέγεται το εύρος προϋπηρεσίας, ανάλογα με τους μήνες προϋπηρεσίας που έχετε εισάγει στο πεδίο Μήνες Προϋπηρεσίας στην καρτέλα Voucher 1. Για παράδειγμα με 15 μήνες, επιλέγεται το 'Ναι - Άνω του 1 έτους και έως 5 έτη' κ.ο.κ.

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)

Συμπληρώνεται με ναι εάν έχετε εισάγει στο πεδίο Αναπηρία (καρτέλα Κοινωνικά) ποσοστό μεγαλύτερο του 50 και Όχι σε άλλη περίπτωση.

Ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

Επιλέγεται με Ναι εάν έχετε τσεκάρει το πεδίο Ύπαρξη προστατευομένων Τέκνων ΑΜΕΑ στην καρτέλα Κοινωνικά και ΟΧΙ σε άλλη περίπτωση.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Εφόσον έχετε δημιουργήσει μια κατηγορία καταρτιζομένων με κωδικό v162964 και αναθέσετε αυτή τη κατηγορία στο Lead, τότε το πεδίο τσεκάρετε με ΝΑΙ, διαφορετικά με ΟΧΙ