Πρότυπα επικοινωνιών


Επεξεργασία προτύπων


Στην φόρμα διαχείρισης προτύπων,  προσαρμόζετε τα πρότυπα emails που αποστέλλονται και χρησιμοποιούνται από διάφορές λειτουργίες του CRM.
Για κάθε πρότυπο, ορίζετε τις παρακάτω παραμέτρους:


Τίτλος

Ο τίτλος του πρότυπου επικοινωνίας για να το ξεχωρίζεται στις επιλογές

Κωδικός

Ο κωδικός (εσωτερική κωδικοποίηση) του προτύπου για να το ξεχωρίζετε στις επιλογές

Αποθήκευση eml

Εάν επιλεγεί, τότε σε κάθε αποστολή email που χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο και για κάθε παραλήπτη, θα αποθηκεύεται το απεσταλμένο email (σε μορφή eml) ώστε να μπορεί να ανακτηθεί στην επικοινωνία του προσώπου

Τύπος επικοινωνίας

Ο τύπος της επικοινωνίας του προτύπου (email, sms)

Πάροχος Επικοινωνίας

Ο πάροχος επικοινωνίας (π,χ. ο λογαριασμός email) που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή του email που συνδέεται με το συγκεκριμένο πρότυπο

Mail προς - Τύπος

Ο τύπος παραλήπτη (χρησιμοποιείται σε κάποιες λειτουργίες του CRM)

Πάροχος αποθήκευσης εγγράφων

Ο πάροχος αποθήκευσης εγγράφων που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του απεσταλμένου email (σε μορφή eml)Για κάθε πρότυπο, θα πρέπει να ορίσετε ένα ή περισσότερα περιεχόμενα ανά γλώσσα. Έτσι, ανάλογα με τη γλώσσα ή τη χώρα του παραλήπτη, θα αποστέλλεται και το αντίστοιχο περιεχόμενο κατά περίπτωση.


Σε κάθε περιεχόμενο γλώσσας, ορίζετε τις παρακάτω παραμέτρους:

 

Γλώσσα

Η γλώσσα του περιεχομένου (από τον πίνακα γλωσσών του Portal)

Περιγραφή προτύπου

Η περιγραφή του περιεχομένου έτσι ώστε να το ξεχωρίζεται στις επιλογές

Θέμα email

Το κείμενο που θα χρησιμοποιείται ως θέμα του email


Επεξεργασία περιεχομένου

Κάνοντας κλικ στο κουμπί , ανοίγετε την φόρμα επεξεργασίας του σώματος του email, σε μορφή html
Η φόρμα επεξεργασίας του περιεχομένου, χωρίζεται στα δύο. Στο επάνω μέρος, υπάρχει το περιεχόμενο σε μορφή html. Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγετε το περιεχόμενο που θέλετε, σε μορφή html, το οποίο έχετε δημιουργήσει με κάποια εφαρμογή επεξεργασίας html ή απλά γράφετε το περιεχόμενο που θέλετε σε απλή μορφή κειμένου.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση, στο κάτω μέρος της φόρμας βλέπετε το περιεχόμενο έτσι όπως θα φαίνεται στον παραλήπτη.

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, αποθηκεύετε το περιεχόμενο και επιστρέφετε στην προηγούμενη φόρμα.