Είσπραξη


Μόλις ζητήσετε είσπραξη, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα στην οποία υπάρχει η λίστα των συμφωνημένων δόσεων. Για κάθε δόση μπορείτε να δείτε την ημερομηνία, το προβλεπόμενο ποσό της δόσης, το τιμολογημένο και ατιμολόγητο και τέλος το εξοφλημένο και ανεξόφλητο. Υπάρχει δύο ακόμα στήλες, η στήλη "επιλογή" και η στήλη "προς είσπραξη".Μόλις επιλέξετε την στήλη επιλογή, στην περίπτωση που η δόση έχει υπόλοιπο προς είσπραξη, αυτό πηγαίνει αυτόματα στη στήλη "Προς είσπραξη". Μπορείτε αν θέλετε να μεταβάλετε όμως το ποσό προς είσπραξη αν δεν θέλετε να εισπράξετε το σύνολο. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των δόσεων που θέλετε να εισπραχτούν, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία τιμολόγησης στην κορυφή της φόρμας.

Συγκεκριμένα :

Ημερομηνία τιμολογίου

Η ημερομηνία με την οποία θα καταχωρηθεί το παραστατικό είσπραξης

Παραστατικό είσπραξης

Το παραστατικό είσπραξης. Λαμβάνεται υπόψη το υποκατάστημα που έχει καταχωρηθεί στην σύμβαση. Συγκεκριμένα, δίνονται, είναι διαθέσιμα μόνο τα παραστατικά που αφορούν το συγκεκριμένο υποκατάστημα.

Παρατηρήσεις

Η παρατηρήσεις του παραστατικού είσπραξης

Έκδοση

Αν θα υπάρχει έκδοση ή απλά καταχώρηση χειρόγραφου παραστατικού είσπραξης. Αν ναι, θα πρέπει να επιλέξετε την Σειρά έκδοσης. Αν πατήσετε όχι, εμφανίζονται τα πεδία "Σειρά" και "Αριθμός".

Σειρά

Η σειρά με την οποία θα γίνει έκδοση.