Τιμολόγηση σύμβασης


Μόλις ζητήσετε τιμολόγηση, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα στην οποία υπάρχει η λίστα των συμφωνημένων δόσεων. Για κάθε δόση μπορείτε να δείτε την ημερομηνία, το προβλεπόμενο ποσό της δόσης, το τιμολογημένο και ατιμολόγητο και τέλος το εξοφλημένο και ανεξόφλητο. Υπάρχει δύο ακόμα στήλες, η στήλη "επιλογή" και η στήλη "προς τιμολόγηση".
Μόλις επιλέξετε την στήλη επιλογή, στην περίπτωση που η δόση έχει υπόλοιπο προς τιμολόγηση, αυτό πηγαίνει αυτόματα στη στήλη "Προς τιμολόγηση". Μπορείτε αν θέλετε να μεταβάλετε όμως το ποσό προς τιμολόγηση αν δεν θέλετε να τιμολογήσετε το σύνολο. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των δόσεων που θέλετε να τιμολογηθούν, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία τιμολόγησης στην κορυφή της φόρμας.

Συγκεκριμένα :

Ημερομηνία τιμολογίου

Η ημερομηνία με την οποία θα καταχωρηθεί το τιμολόγιο

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής. Αν το τιμολόγιο είναι μετρητοίς, θα δημιουργηθεί αυτόματα και το παραστατικό εξόφλησης, και θα ενημερωθούν και οι στήλες "Εξοφλημένο" και "Οφειλόμενο" της κάθε δόσης. Είναι προφανές ότι δόση που έχει ήδη πληρωμή, είτε μέρους είτε όλου του ποσού, δεν μπορεί να τιμολογηθεί μετρητοίς.

Παραστατικό τιμολόγησης

Το παραστατικό τιμολόγησης. Λαμβάνεται υπόψη το υποκατάστημα που έχει καταχωρηθεί στην σύμβαση. Συγκεκριμένα, δίνονται, είναι διαθέσιμα μόνο τα παραστατικά που αφορούν το συγκεκριμένο υποκατάστημα.

Παρατηρήσεις

Η παρατηρήσεις του τιμολογίου

Έκδοση

Αν θα υπάρχει έκδοση ή απλά καταχώρηση χειρόγραφου τιμολογίου. Αν ναι, θα πρέπει να επιλέξετε την Σειρά έκδοσης. Αν πατήσετε όχι, εμφανίζονται τα πεδία "Σειρά" και "Αριθμός".

Σειρά

Η σειρά με την οποία θα γίνει έκδοση.Σημείωση: Εάν κατά την έκδοση απόδειξης ή ΑΠΥ, εμφανιστεί μήνυμα λάθους "Δεν βρέθηκε η ιδιότητα πελάτη με την οποία θα εκδοθεί το παραστατικό", τότε μεταβείτε στις Γενικές Παραμέτρους \ Παράμετροι CRM, στην ομάδα παραμέτρων Παράμετροι Συμβάσεων και στην Παράμετρο "Ιδιότητα Συναλλασσόμενου για τιμολόγηση", επιλέξτε την ιδιότητα με την οποία θα γίνεται η αυτόματη τιμολόγηση και αποθηκεύστε.