Ανάπτυξη διακανονισμού

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να ορίσετε τον συμφωνημένο διακανονισμό πληρωμής του ποσού της συμφωνίας.

Μπορείτε είτε να ορίσετε τον συνολικό αριθμό των δόσεων, είτε ένα σταθερό ποσό δόσης. Επίσης μπορείτε να προσδιορίσετε το ποσό μιας προκαταβολής. Αν δεν καταχωρήσετε ποσό, θεωρείται δεν υπάρχει προκαταβολή.
Συγκεκριμένα :


Αριθμός δόσεων

Αν δοθεί αριθμός δόσεων, η κάθε δόση είναι το συνολικό ποσό μείον την προκαταβολή δια του αριθμού των δόσεων.

Ποσό δόσης

Αν αντίθετα δοθεί ποσό δόσης, ο αριθμός των δόσεων είναι το συνολικό ποσό μείον την προκαταβολή δια του ποσού της δόσης. Στην τελευταία δόση πηγαίνει το υπόλοιπο.

Ανά

Εδώ ορίζετε την περιοδικότητα των δόσεων. Μπορείτε να επιλέξετε, μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο και εξάμηνο

Ημερομηνία 1ης δόσης

Η ημερομηνία καταχώρησης της πρώτης δόσης.

Προκαταβολή

Αν δοθεί ποσό, θα καταχωρηθεί ποσό προκαταβολής με ημερομηνία την ημερομηνία του διακανονισμού.


Αφού δοθούν τα παρακάτω στοιχεία, με το κουμπί "Δημιουργία" το σύστημα δημιουργεί τις δόσεις.


Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε μέχρι να σχηματιστεί αμοιβαία αποδεκτός διακανονισμός. Το σύστημα κάθε φορά διαγράφει τον προηγούμενο διακανονισμό και δημιουργεί νέο.

Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν κάποιες δόσεις που α) έχουν χαρακτηριστεί ως κλειδωμένες ή β) έχουν είτε τιμολόγηση είτε πληρωμή, αυτές οι δόσεις παραμένουν σταθερές.

Έτσι, μπορείτε να μεταβάλετε οποιαδήποτε στιγμή το ανεκτέλεστο του διακανονισμού, να μειώστε το ποσό της δόσης, να αραιώσετε τις ημερομηνίες κλπ.