Εισαγωγή / Επεξεργασία Ευκαιριών Καμπάνιας


Η καμπάνια περιέχει ευκαιρίες. Η δημιουργία/εισαγωγή ευκαιριών στην καμπάνια γίνεται με πολλούς τρόπους:


1. Δημιουργία Ευκαιριών από τις ομάδες στόχους:


  1. Εφόσον έχετε εισάγει κάποιες ομάδες στόχου στην καμπάνια, μεταβείτε στην καρτέλα "Ευκαιρίες".
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί . Αυτή η ενέργεια θα ανοίξει το παράθυρο επιλογής:


Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες από τα μέλη της ομάδας στόχου και επίσης κάθε μέλος της ομάδας (είτε είναι συναλλασσόμενος, είτε εταιρία, είτε lead, κτλ), θα συνδεθεί με την ευκαιρία. Έτσι, ανοίγοντας το μενού προβολής της εκάστοτε εγγραφής του μητρώου, στις ευκαιρίες θα υπάρχουν αυτές που δημιουργούνται σε αυτό το βήμα.


Στο παράθυρο διαλόγου, έχετε τις εξής επιλογές:

1. Να επιλέξετε εισαγωγή του κάθε προσώπου που αφορά, μία φορά, είτε εισαγωγή όλων των εγγραφών. Στην περίπτωση, εάν για παράδειγμα έχετε ως μέλη στην ομάδα στόχο, 5 διαφορετικές επαφές της ίδιας εταιρίας, τότε θα δημιουργηθεί μία ευκαιρία για την εταιρία αυτή.

2. Να επιλέξετε Εισαγωγή όλων των εγγραφών της ομάδας στόχου. Σε αυτή την περίπτωση και για το ίδιο παράδειγμα, θα δημιουργηθούν 5 διαφορετικές ευκαιρίες, μία για κάθε επαφή της ίδιας εταιρίας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί ΟΚ, θα δημιουργηθούν οι ευκαιρίες. Στην λίστα, μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες, να τις ταξινομήσετε και να συμπληρώσετε το φίλτρο στο επάνω μέρος κάθε στήλης ώστε να φιλτράρετε τις ευκαιρίες βάσει κριτηρίων.2. Δημιουργία Ευκαιριών με drag-n-drop από τις ευκαιρίες:

Στην λίστα των ευκαιριών μίας καμπάνιας, μπορείτε να επιλέξετε με drag-n-drop να τραβήξετε και να σύρετε μία (ή πολλές) ευκαιρίες και να τις εισάγετε. Εάν οι ευκαιρίες αυτές ανήκουν ήδη σε μία άλλη καμπάνια, τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης:

Επιβεβαιώνοντας με ΝΑΙ, η ευκαιρία(ες) θα μετακινηθεί από την άλλη καμπάνια σε αυτήν που έχετε ανοίξει.3. Δημιουργία Ευκαιριών με drag-n-drop από τα μητρώα:

Στην λίστα των ευκαιριών μίας καμπάνιας, μπορείτε να επιλέξετε από τα μητρώα, με drag-n-drop να τραβήξετε και να σύρετε μία (ή πολλές) ευκαιρίες και να τις εισάγετε.


Ενέργειες στις ευκαιρίες της καμπάνιας


Στην λίστα με τις ευκαιρίες μπορείτε:


1. Με διπλό κλικ σε κάθε ευκαιρία, να την ανοίξετε και να την επεξεργαστήτε τα στοιχεία της.


2. Να επιλέξετε τις ευκαιρίες που θέλετε (είτε με την χρήση φίλτρων, είτε με SHIFT-Click είτε με CTRL-Click) και να κάνετε δεξί κλικ.

Στο μενού που θα εμφανιστεί, μεταξύ άλλων μπορείτε :


       Α. Να επιλέξετε δημιουργία μιας επικοινωνίας στις επιλεγμένες ευκαιρίες με αποστολή email ή αποστολή SMS. Αυτή η ενέργεια θα δημιουργήσει μια νέα επικοινωνία με παραλήπτες τις επιλεγμένες ευκαιρίες και θα εντάξει και την επικοινωνία στις επικοινωνίες της καμπάνιας (καρτέλα "Επικοινωνίες")

       Β. Να επιλέξετε Ανάθεση ευκαιρίας σε .... Αυτή η ενέργεια θα ανοίξει το παράθυρο επιλογής χρήστη:

΄

       Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τον χρήστη που θα ασχοληθεί με τις ευκαιρίες και ουσιαστικά να αναθέσετε μαζικά τις επιλεγμένες ευκαιρίες σε κάποιον χρήστη. Επιλέξτε τον χρήστη και πατήστε ΟΚ.       Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μοιράσετε τις ευκαιρίες σε πολλούς χρήστες, αναθέτοντας στον κάθε έναν ένα μέρος του συνόλου, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι κανείς χρήστης δεν θα ασχοληθεί ταυτόχρονα με την ίδια ευκαιρία και επίσης ότι καμία ευκαιρία δεν θα "ξεχαστεί" χωρίς να ασχοληθεί κάποιος χρήστης μαζί της.Διαγραφή ευκαιρίας από την λίστα


Για να αφαιρέσετε μία ευκαιρία από την λίστα, απλά την ανοίγετε και πατάτε το κουμπί .