Δημιουργία αρχείου για Παγκρήτια Συνεταιριστκή ΤράπεζαΓια την Παγκρήτια συνεταιριστική τράπεζα,  και για αρχείο τύπου μισθοδοσίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί "εξαγωγή αρχείου", ανοίγει το Microsoft Excel όπου συμπληρώνονται οι πληρωμές ως γραμμές του φύλλου εργασίας ως εξής:


 • Στήλη A: Αριθμός Λογαριασμού (IBAN).
 • Στήλη B: Α.Φ.Μ. δικαιούχου
 • Στήλη C: Ποσό (χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες, κόμμα και 2 ψηφία για τα δεκαδικά).
 • Στήλη D: Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία ή Σχόλια (γενικά είναι ελεύθερο κείμενο μέχρι 140 χαρακτήρες).


Το αρχείο το αποθηκεύετε και το αποστέλλετε στην Τράπεζα.

Για την Παγκρήτια συνεταιριστική τράπεζα και για αρχείο τύπου μαζικών πληρωμών (εμβασμάτων), ανοίγει το Microsoft Excel όπου συμπληρώνονται οι πληρωμές ως γραμμές του φύλλου εργασίας ως εξής:


 • Στήλη A: Αριθμός Λογαριασμού δικαιούχου (IBAN).
 • Στήλη B: Α.Φ.Μ. Δικαιούχου
 • Στήλη C: Τύπος Α.Φ.Μ. (1 για Φυσικά Πρόσωπα, 2 για Νομικά). Σημείωση: Εάν στο μητρώο συναλλασσομένων, ο συναλλασσόμενος έχει Επώνυμο και Όνομα στην καρτέλα προσωπικά, τότε θεωρείται φυσικό πρόσωπο, διαφορετικά, εάν υπάρχει μόνο επωνυμία, θεωρείται νομικό πρόσωπο.
 • Στήλη D: Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία δικαιούχου ή Σχόλια (γενικά είναι ελεύθερο κείμενο μέχρι 100 χαρακτήρες).
 • Στήλη E: Ποσό (χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες, κόμμα και 2 ψηφία για τα δεκαδικά).
 • Στήλη F: Διεύθυνση (στη περίπτωση μας αναγράφεται η πόλη, γενικά είναι ελεύθερο κείμενο μέχρι 150 χαρακτήρες).
 • Στήλη G: Πόλη-Περιοχή (ελεύθερο κείμενο μέχρι 150 χαρακτήρες).
 • Στήλη H: Αιτιολογία (ελεύθερο κείμενο μέχρι 150 χαρακτήρες).


Το αρχείο το αποθηκεύετε και το αποστέλλετε στην Τράπεζα.