Πεδία εκτύπωσης χρηματοοικονομικών παραστατικών

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα διαθέσιμα Πεδία που μπορούν να εκτυπωθούν στις φόρμες των Χρηματοοικονομικών παραστατικών.