• Πεδία εκτύπωσης παραστατικών

Πεδία εκτύπωσης παραστατικών αγορών - πωλήσεων

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα διαθέσιμα Πεδία που μπορούν να εκτυπωθούν στις φόρμες των παραστατικών Αγορών και Πωλήσεων, καθώς και ο κωδικός τους που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.