Για μπορέσουμε να εκτυπώσουμε Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης καθώς και Ενταλμάτων Πληρωμής από το Argus χρειάζεται η ακόλουθη παραμετροποίηση.

 


Φόρμα εκτύπωσης


Δημιουργούμε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε κάποιο δικτυακό πόρο στον οποίο δίνουμε πλήρη δικαιώματα σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής. Στον φάκελο αυτό τοποθετούμε το αρχείο που περιέχει την φόρμα εκτύπωσης. Τα αρχεία που περιέχουν φόρμες εκτύπωσης του Argus έχουν την κατάληξη .frr. Δηλώνουμε στο Argus την διαδρομή του φακέλου αυτού (προσθέτοντας στο τέλος μία ανάποδη κάθετο «\»), με την εργασία Εργαλεία – Γενικές παράμετροι – Path συστήματος – Θέση φορμών εκτύπωσης παραστατικών. Δηλώνουμε στο Argus το όνομα του αρχείου που περιέχει την φόρμα εκτύπωσης, χωρίς την κατάληξη .frr, με την εργασία Εργαλεία – Γενικές Παράμετροι – Φόρμες εκτύπωσης παραστατικών – Λογιστικής. Αν η περιγραφή «Λογιστικής» δεν υπάρχει, την συμπληρώνουμε.


Εγκατάσταση εκτυπωτή


Χρειάζεται να υπάρχει ένας εκτυπωτής ακίδων.


Στον Η/Υ στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής στον οποίο θα εκτυπώνονται οι ΑΕΔ, στήνουμε τον εκτυπωτή Γενικής Χρήσης/Μόνο Κείμενο (Generic/Text Only αν είναι αγγλικά Windows) και τον καθιστούμε κοινόχρηστο.

Στους άλλους Η/Υ που θα εκτυπώνουν ΑΕΔ στήνουμε τον ίδιο εκτυπωτή ως δικτυακό.

 


Εκτυπωτής συστήματος


Με την εργασία Εργαλεία – Γενικές παράμετροι – Εκτυπωτές συστήματος, δηλώνουμε τον εκτυπωτή στο Argus. Συμπληρώνουμε


 • Περιγραφή: Για να τον αναγνωρίζουμε.
 • Τοπικό όνομα εκτυπωτή: Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται από τον Η/Υ στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής, επιλέγοντάς τον από την λίστα.
 • Printerpath: Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται από έναν Η/Υ στον οποίο δεν είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής, αλλά είναι εγκατεστημένος ως δικτυακός, επιλέγοντάς τον από την λίστα.


Σειρές εκτύπωσης παραστατικών λογιστικής


Με την εργασία Λογιστική – Κινήσεις – Παράμετροι – Σειρές παραστατικών, δημιουργούμε όλες τις απαραίτητες σειρές για την εκτύπωση των ΑΕΔ. Για κάθε σειρά δηλώνουμε:


 • Περιγραφή: Για να την αναγνωρίζουμε
 • Σειρά: Η σειρά που θα εκτυπώνεται στο παραστατικό
 • Αριθμός: Ο τελευταίος αριθμός που έχει εκτυπωθεί από αυτή την σειρά, ώστε η εφαρμογή να συνεχίσει την αρίθμηση από εκεί και πάνω. Αν πρόκειται να αρχίσουμε από το 1, συμπληρώνουμε στον αριθμό το 0.
 • Φόρμα: Επιλέγουμε από την λίστα την φόρμα που δημιουργήσαμε στην εργασία Φόρμα εκτύπωσης.
 • Εκτυπωτής: Επιλέγουμε από την λίστα τον εκτυπωτή στον οποίο θα εκτυπώνονται οι ΑΕΔ. Λεπτομέρειες για το πως δημιουργούμε εκτυπωτές αναφέρονται στο θέμα Εκτυπωτής συστήματος.


Παραστατικά λογιστικής


Με την εργασία Λογιστική – Κινήσεις – Παράμετροι – Παραστατικά κινήσεων, δηλώνουμε στα παραστατικά τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτύπωσή τους. Τα παραστατικά που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή για εκτυπώσεις ΑΕΔ είναι τα :


 • 315 ΑΕΔ Εκπαιδευομένων
 • 316 ΑΕΔ Εκπαιδευτών
 • 317 ΑΕΔ Τρίτων
 • 319 ΑΕΔ Οδοιπορικών
 • 205 Ένταλμα πληρωμής

Σε κάθε ένα από αυτά δηλώνουμε :


Γενικά στοιχεία


Τίτλος έκδοσης: Ο τίτλος του παραστατικού που εκτυπώνεται


Στοιχεία έκδοσης


Τύπος έκδοσης: Επιλέγουμε από την λίστα τον κατάλληλο τύπο.


Σειρά: Ακολούθως επιλέγουμε την σειρά ή τις σειρές που θα χρησιμοποιεί το παραστατικό για την έκδοσή του.


Διαδικασία εκτύπωσης


Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων στην κίνηση της λογιστικής, και πριν την αποθήκευση, επιλέγουμε στο πεδίο «Έκδοση» την σειρά που θέλουμε για την εκτύπωση και κάνουμε κλικ στο κουμπί με τον εκτυπωτή.