Προθέματα σύνδεσης με Γενική Λογιστική

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα διαθέσιμα Προθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της Εμπορικής Διαχείρισης με την Λογιστική, καθώς και ο κωδικός τους που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα άρθρα σύνδεσης.