Ευκαιρίες


Οι ευκαιρίες στο SharpCRM, είναι γενικά οι επαφές (μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μητρώο) τις οποίες έχετε επιλέξει ώστε να την κατατάξετε αργότερα κι να τις αξιολογήσετε, μετά από ένα κύκλο ενασχόλησης (έχοντας δημιουργήσει επικοινωνίες και εργασίες, έχοντας συνδέσει αρχεία και άλλα σχετικά)