Καμπάνιες


Οι Καμπάνιες στο SharpCRM είναι οργανωμένες προωθητικές ενέργειες (marketing) οι οποίες περιέχουν ευκαιρίες, είτε αυτόνομες είτε μέσω ομάδων στόχου. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η παρακολούθησή τους.