Εργασίες


Στο παράθυρο "Εργασίες" υπάρχουν όλες οι καταγεγραμμένες εργασίες. Ο χρήστης μπορεί να προβάλει όλες τις εργασίες με προβολή λίστας. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια ενέργεια, ο χρήστης μπορεί να δει την ολοκληρωμένη εγγραφή με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ακόμα, επιλέγοντας και κάνοντας κλικ στις κατηγορίες (έναρξη, λήξη, θέμα, προτεραιότητα κλπ), ο χρήστης μπορεί να προβάλει τις εργασίες του σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά σε σχέση με την κατηγορία που έχει επιλέξει.


Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί:

  • να κάνει προσθήκη νέας εργασίας,
  • να επεξεργαστεί μια υπάρχουσα εργασία είτε μαρκάροντας μια εργασία (στο πλαίσιο 6) και κάνοντας κλικ στο μενού ‘Επεξεργασία’ είτε να κάνει διπλό κλικ απευθείας στην εργασία που τον ενδιαφέρει,
  • με τον ίδιο μηχανισμό, μπορεί να επιλέξει μια εργασία και με την επιλογή ‘Διαγραφή’, να την διαγράψει,
  • να δημιουργήσει μια αναφορά για την εργασία που τον ενδιαφέρει κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί να επιλέξει ανά κατηγορία, ανά κάτοχο, ανά τμήμα ή ειδικές ενώ ακόμα, μπορεί να επιλέξει εξειδικευμένη αναζήτηση με βάση τις παραμέτρους που θα επιλέξει,
  • μπορεί να προβάλει τις υπάρχουσες εργασίες σε ημερολόγιο, επιλέγοντας προβολή για τις σημερινές ενέργειες, τις ενέργειες της ημέρας, της εργάσιμης εβδομάδας, της ημερολογιακής εβδομάδας, του μήνα ή με μορφή χρονοδιαγράμματος αντίστοιχα με τα εικονίδια