• Σειρές παραστατικών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι Σειρές των παραστατικών της Εμπορικής Διαχείρισης.

Για κάθε Σειρά συμπληρώνουμε:

  • Περιγραφή
  • Σειρά (τίτλο που εκτυπώνεται)
  • Αριθμό (τον τελευταίο αριθμό που έχει πάρει η Σειρά. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα αυτό το στοιχείο)
  • Εκτυπωτή (τον Εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των παραστατικών που χρησιμοποιούν αυτή την Σειρά επιλέγοντας από τους Εκτυπωτές Συστήματος)
  • Φόρμα (τη φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των παραστατικών που χρησιμοποιούν αυτή την Σειρά επιλέγοντας από τις Φόρμες Συστήματος)
  • Τελευταία Εκτύπωση (η ημερομηνία που έγινε η τελευταία εκτύπωση από αυτή την Σειρά. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα αυτό το στοιχείο).
  • Ομαδική Εκτύπωση (Αν το πεδίο αυτό είναι τσεκαρισμένο, τότε τα παραστατικά που καταχωρούνται με αυτή την σειρά, δεν είναι είναι υποχρεωτικό να εκδοθούν την στιγμή της καταχώρησης, αλλά αποθηκεύονται για να εκδοθούν αργότερα ομαδικά).