• Φόρμες παραστατικών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Φορμών Εκτύπωσης Παραστατικών. Από τις φόρμες που καταχωρούνται στο σημείο αυτό, γίνεται η επιλογή των φορμών που δηλώνονται στις σειρές παραστατικών. Για κάθε Φόρμα συμπληρώνουμε:

  • Την περιγραφή της φόρμας
  • Το όνομα του αρχείου με το οποίο έχουμε αποθηκεύσει την φόρμα (frr) στην κοινόχρηστη θέση φορμών.
  • Το όνομα του αρχείου φόντου laser εκτύπωσης (trdx) με το οποίο έχουμε αποθηκεύσει στη κοινόχρηστη θέση φορμών.

Όταν η εφαρμογή πρόκειται να εκτυπώσει ένα παραστατικό, αναζητά το αρχείο της φόρμας στην διαδρομή που περιγράφεται στην εργασία Path Συστήματος και αν δεν την βρει εκεί την αναζητά στον υποκατάλογο C:\Program Files\Argus\Forms.


Πατώντας το κουμπί "Προεπισκόπηση φόντου...", ανοίγει ένα pdf αρχείο με το φόντο που έχετε ορίσει έτσι ώστε να δείτε πως θα φαίνεται το παραστατικό.

Πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία φόντου...", εφόσον έχετε ορίσει ένα έγκυρο αρχείο, ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας του φόντου έτσι ώστε να το τροποποιήσετε.


Δημιουργία φόρμας παραστατικών


Για να δημιουργήσετε εύκολα ένα φόντο, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

  1. Αντιγράψτε ένα υπάρχον φόντο (αρχείο trdx) σε ένα νέο αρχείο με άλλο όνομα, ορίστε το ως φόντο σε κάποια φόρμα παραστατικών και πατήστε το κουμπί επεξεργασίας φόντου, ώστε να ανοίξει στο πρόγραμμα επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε κάποια έτοιμα πρότυπα του Argus και να τα τροποποιήσετε αναλόγως.
  2. Τροποποιήστε το παραστατικό σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
  3. Τροποποιήστε το αρχείο frr σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας έτσι ώστε να "ταιριάζει" με το φόντο και τα εκτυπώσιμα πεδία να τυπώνονται στις σωστές θέσεις.