Γενικές παράμετροι

Οι «Γενικές παράμετροι» αφορούν τις κατηγορίες της εφαρμογής που δεν θα είναι διαθέσιμες για τροποποίηση από τους χρήστες παρά μόνο από τον διαχειριστή (administrator) του συστήματος.